Vilniaus senamiesty esančio ARTAGONIST viešbučio logotipo ir stiliaus vadovo sukūrimas.