TEPLEP ženklo sukūrimas ir spalvinimo plakatai vaikams. Saviveikla