Logotipas TOLIAI sukurti Vilniaus televizijos bokšto bistro kavinei.
„Tõliai“ – su kirčiu, pabrėžiančiu lietuvių kalbos svarbą. 
Suteikiantis vizualinio cinkelio ir išskirtinumo.